Loodsanering:

Loodsanering:
Lood kan in het drinkwater komen door het transport van water door loden leidingen. Dit levert vrijwel nooit direct gevaar voor de gezondheid op. Toch adviseert de Gezondheidsraad alle loden waterleidingen te vervangen. Met filtreren of koken gaat het lood namelijk niet uit het water. Ook de kraan flink laten doorlopen helpt niet. Wij kunnen alle loden leidingen in het huis verwijderen en vervangen in verband met loodvergiftiging. Wij vervangen de loden installatie door koperen, kunststof of aluminium buizen.

Loden waterleiding herkennen
Het is lastig een loden waterleiding te herkennen, omdat ze meestal in de muur of de vloer zitten en niet zichtbaar zijn. U kunt het beste W.D.S. inschakelen om te weten of er loden waterleidingen in uw huis zitten.

Koperen waterleidingen
Na 1945 is men langzamerhand van loden waterleidingen overgegaan op koperen leidingen. Sinds 1960 worden er helemaal geen loden leidingen meer gebruikt in nieuwe woningen of bij renovaties. Inmiddels zijn de meeste loden drinkwaterleidingen vervangen, maar ze kunnen nog steeds voorkomen, met name in woningen van voor de Tweede Wereldoorlog. Eigenaren van zulke woningen wordt geadviseerd om loden drinkwaterleidingen te vervangen.

Drinkwater met lood risico voor baby's
Baby's lopen een klein risico als ze water uit loden leidingen binnen krijgen. Te veel lood kan bij baby’s leiden tot een lagere intelligentie en tot gedragsveranderingen. Als poedermelk wordt aangemaakt met water uit een loden waterleiding, krijgt de baby lood binnen. De Gezondheidsraad adviseert daarom bronwater te gebruiken voor flesvoeding in plaats van kraanwater uit loden waterleidingen. De baby loopt geen risico bij borstvoeding. Ook niet als de moeder water drinkt uit loden waterleidingen.

Gezondheidsraad op verzoek van de Minister van Volkshuisvesting:
De Gezondheidsraad op verzoek van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een advies uitgebracht over lood in drinkwater. De Gezondheidsraad stelt dat zuigelingen van nul tot een jaar een gezondheidsrisico lopen op het neurologische en cognitieve vlak bij een te hoge concentratie lood in drinkwater. De Raad adviseert de norm voor lood te verlagen van 50 naar 10 microgram per liter. Tevens pleit de Raad voor het zo snel mogelijk vervangen van de loden drinkwaterleidingen. Naar aanleiding van dit advies heeft de Minister van VROM een brief aan de Voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal gezonden (d.d. 28 april 1997, kenmerken DWL/97 097 570 resp. DWL/97 097 574). In deze brief, waarin onder andere doelstellingen met betrekking tot het saneren van loden drinkwaterleidingen (zowel dienst- als binnenleidingen) zijn geformuleerd, wordt aangekondigd dat er een plan van aanpak zal worden opgesteld teneinde de problematiek van lood in drinkwater op een adequate wijze te kunnen aanpakken door het realiseren van de geformuleerde doelstellingen.

.