Electra installatie                                                            

 

Elektrotechniek & beveiliging                             
Al in een vroeg stadium van de bouw is het van belang om te weten waar de stopcontacten, lichtpunten, cai aansluitingen en telefoonaansluitingen moeten komen. Bedenk dus goed van te voren hoe u de ruimtes wilt inrichten. soms is het handig om diverse loze leidingen en wanddozen te monteren, die u ter zijne tijd kunt gebruiken, als u uw ruimtes anders wilt gaan inrichten. Onze elektrotechniek afdeling kan voor u, van een wandcontactdoos bevestigen tot complete installaties van 230 volt tot 400 volt leveren en monteren. Maar daar blijft het niet bij. Wij denken ook aan de veiligheid van u en uw bezoekers. Wij verzorgen de aanleg van noodverlichting systeem en ontruimingsinstallaties.

 

Rookmelders
Sinds 2003 geldt de verplichting dat nieuwe te bouwen woningen voorzien worden van rookmelders op het lichtnet. Het besluit hier over is genomen binnen het Ministerie VROM-DGM. Rookmelders zijn verplicht, maar nog niet in bestaande woonhuizen. Soms vraagt de gemeente wel om deze voorziening aan te brengen in nieuwe gebouwde of verbouwde ruimtes. De noodzaak voor het aanbrengen van rookmelders in woningen komt ondermeer voort uit  het feit dat het menselijk reukorgaan niet functioneert als men slaapt. Veel mensen die bij een brand om het leven komen, stikken als het gevolg van rookontwikkeling. De rook kan de bewoners in drie minuten verstikken. Rook is heet, pikzwart, dodelijk en verspreidt zich zeer snel door de woning. Het gehoor werkt echter wel tijdens de slaap. Daarom is een geluidsalarm de enige manier om de bewoners te waarschuwen en ze tijdig te laten vluchten. Volgens de NIBRA kunnen brandmelders jaarlijks twintig mensenlevens redden, mits ze ook in bestaande bouw worden gebruikt. Het aantal gewonden zou met 600 tot 700 per jaar omlaag kunnen.

W.D.S. kan  u veel bieden op het gebied van brandveiligheid, professionele goedgekeurde rookmelders en een juist advies waar de brandmelders te plaatsen en informatie over normen en regelgeving.